Deklaratë e Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë mbi ngjarjen e ndodhur në fasonerinë e Durrësit.

                                                    SHOQATA E SIGURUESVE TË SHQIPËRISË                                                                                                                                   Tiranë, më 30 janar 2019 Deklaratë e Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë mbi ngjarjen e ndodhur në fasonerinë e Durrësit.Në një fasoneri në…
Continue Reading
Close Menu