Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Korrik 2020. Zhvillime kryesore Në janar - korrik 2020 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 5.83%. Volumi i primeve të shkruara…
Continue Reading
Close Menu