Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve për periudhën Janar-Maj 2019

Zhvillime kryesore Gjatë periudhës Janar – Maj  2019 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 7.61%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 472,412 mijë lekë duke arritur shifrën 6,754,513 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 482,741 duke shënuar një rritje me 5.22 % krahasuar me periudhën Janar – Maj  2018. […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve për periudhën Janar-Prill 2019

Zhvillime kryesore Gjate periudhës Janar – Prill 2019 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 8.30%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 406,374 mijë lekë duke arritur shifrën 5,300,307 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 376,717 duke shënuar një rritje me 6.63 % krahasuar me periudhën Janar – Prill 2018. […]

Posted in Njoftime, Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve për periudhën Janar-Mars 2019

Zhvillime kryesore Gjatë periudhës Janar – Mars 2019 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 11.78%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 418,195 mijë lekë duke arritur shifrën 3,969,400 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 276,006 duke shënuar një rritje me 5.68 % krahasuar me periudhën Janar – Mars 2018. […]

Posted in Njoftime, Statistika | Leave a comment

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar-Shkurt 2019

Zhvillime kryesore Gjatë periudhës Janar-Shkurt 2019 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 1.37%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 32,059 mijë lekë duke arritur shifrën 2,368,999 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 177,450 duke shënuar një rritje me 5.59 % krahasuar me periudhën Janar – Shkurt 2018. Volumi i […]

Posted in Njoftime, Statistika | Leave a comment

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar 2019

Zhvillime kryesore Gjate Janarit 2019 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 0.23%. Volumi i primeve të shkruara bruto është ulur me 2,887 mijë lekë duke arritur shifrën 1,254,261 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 92,169 duke shënuar një rritje me 4.07% krahasuar me Janarin 2018. Volumi i primeve të shkruara bruto në […]

Posted in Njoftime, Statistika | Leave a comment

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar- Dhjetor 2018

Zhvillime kryesore Gjate vitit 2018 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 4.49%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 726,800 mijë lekë duke arritur shifrën 16,921,491 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 1,309,143 duke shënuar një rritje me 5.89% krahasuar me vitin 2017. Volumi i primeve të shkruara bruto në […]

Posted in Njoftime, Statistika | Leave a comment

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar- Nëntor 2018

Zhvillime kryesore Në janar – nëntor 2018 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 6.02%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 859,591 mijë lekë duke arritur shifrën 15,149,365 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 1,174,224 duke shënuar një rritje me 5.62 % krahasuar me janar – nëntor 2017. Volumi i […]

Posted in Njoftime, Statistika | Leave a comment

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar- Tetor 2018

Zhvillime kryesore Në janar – tetor 2018 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 5.13%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 671,307 mijë lekë duke arritur shifrën 13,747,401 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 1,068,456 duke shënuar një rritje me 5.02 % krahasuar me janar – tetor 2017. Volumi i […]

Posted in Njoftime, Statistika | Leave a comment

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar- Shtator 2018

Zhvillime kryesore Në janar – shtator 2018 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 3.61%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 434,207 mijë lekë duke arritur shifrën 12,460,277 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 955,620 duke shënuar një rritje me 5.34 % krahasuar me janar – shtator 2017. Volumi i […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar-Gusht 2018

Zhvillime kryesore Në janar – gusht 2018 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 5.75%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 603,979 mijë lekë duke arritur shifrën 11,105,404 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 845,399 duke shënuar një rritje me 6.18 % krahasuar me janar – gusht 2017. Volumi i […]

Posted in Njoftime, Statistika | Leave a comment
Close Menu