Fëmijët e Fshatit SOS të mbështetur nga Intersig Vienna Insurance Group

Fëmijët e Fshatit SOS të mbështetur nga Intersig Vienna Insurance Group

Fëmijët e Fshatit SOS të mbështetur nga Intersig për pjesëmarrjen e tyre në aktivitetin sportiv dhe edukativ të Juventus Junior Camp