Memorandumi i Bashkëpunimit

13 shtator 2017 – Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë (SHSSH), dhe Shoqata e Siguruesve të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimeve (SH.SJ.P.FI), nënshkruan më datë 13 shtator 2017 Memorandumin e Bashkëpunimit. Në ceremoninë e organizuar…

Insurance Market Developments in Albania – 2016

During year 2016 the insurance market experienced an increase by 9.64% compared to year 2015. Gross insurance premiums amount to ALL 15,446,218 thousand, increasing by ALL 1,358,522  thousand. The number of insurance policies reached 1,126,233 which indicate an increase 2.66%…