Sh. S. Sh. zhvillon kursin e trajnimit për agjentë jo-jetë

Sh. S. Sh. zhvillon kursin e trajnimit për agjentë jo-jetë

Në datat 18-19 Shtator 2017, në ambientet e Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë u zhvillua kursi i trajnimit për agjentë jo-jetë.

Në trajnim morën pjesë 24 agjentë dhe punonjës të shoqërive të sigurimeve Albsig, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Ansig ku lektorët trajtuan module të tilla si : Sigurimi i pronës dhe përgjegjësisë, Sigurimet e mjeteve motorrike, Roli i AMF-së në licencimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së agjentit në sigurime, etj.

Në përfundim të trajnimit, pjesëmarrësit u pajisën me Çertifikatat përkatëse.