Klinika Lëvizëse SIGAL – ekazaminime shëndetësore në Tiranë.

Klinika Lëvizëse SIGAL – ekazaminime shëndetësore në Tiranë.

SIGAL UNIQA Group Austria, përveçse kompani sigurimesh, kontribuon për qytetarët në forma të ndryshme.

Që prej disa vitesh SIGAL UNIQA Group Austria ka ndërtuar një klinikë shëndetësore lëvizëse, e cila është e vetmja në llojin e saj në Shqipëri dhe rajon dhe nëpërmjet saj ka ofruar shërbime shëndetësore falas në dhjetëra zona të Shqipërisë.Klinika Lëvizëse SIGAL UNIQA Group Austria dhe mjekët e saj mirëpritën dhe ofruan vizita shëndetësore falas për mbi 200 banorë të Tiranës në 3 ditët e Panairit të Shëndetit.Me në krye Profesorin e Asociuar, Doktor Agron Panaritin, stafi i specializuar i klinikës SIGAL ofroi një shumëllojshmëri ekzaminimesh, duke filluar nga vizita dhe konsulta me mjekun patholog, vizitë sysh e ORL, Elektrokardiograma e zemrës, Echo abdominale, matje e kapacitetit vital të mushkërive, matje e sheqerit në gjak etj.