Zhvilloi punimet Asambleja e Përgjithëshme e Anëtarëve të Shoqatës.

Zhvilloi punimet Asambleja e Përgjithëshme e Anëtarëve të Shoqatës.

Me datë 11 Dhjetor 2018 zhvilloi punimet në Tiranë Asambleja e Përgjithëshme e Anëtarëve të Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë.

Asambleja analizoi veprimtarinë e Shoqatës për vitin 2018 si dhe miratoi Buxhetin e saj për vitin 2019.

Aspektet themelore ku do të përqëndrohet veprimtaria e Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë për vitin 2019 do të jenë :

  • Zhvillimi i mëtejshëm i tregut, kryesisht drejt produkteve vullnetare.
  • Edukimi dhe ndërgjegjësimi i konsumatorit për produktet sigurative.
  • Forcimi dhe zgjerimi i marrëdhënieve me mediat, me synim rritjen e prezencës mediatike të tregut të sigurimeve.

Në fund, Asambleja zgjodhi në postin e Kryetarit të Shoqatës z.Avni Ponari me mandat 3- vjeçar, i cili zëvendëson në këtë detyrë zj.Fitnete Sulaj