Deklaratë e Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë mbi ngjarjen e ndodhur në fasonerinë e Durrësit.

                                                     SHOQATA E SIGURUESVE TË SHQIPËRISË                                                                                                                                    Tiranë, më 30 janar 2019   Deklaratë e Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë mbi ngjarjen e ndodhur në fasonerinë e Durrësit. Në një fasoneri në qytetin e Durrësit, u helmuan…