Organizimi i trajnimit per agjentët në sigurime.

Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë ju njofton se në datat 4-5 Shkurt 2021 ora 9.00-17.00, organizon trajnimin per agjentët në sigurime.