Sigurimi i pronës

Sigurimi i pronës

Sigurimi prones perfshin pasurinë e paluajtshme. Kjo përfshin (banesat, njësitë tregtare dhe industriale), pasurinë e luajtshme, e cila përfshin (Makineri, pajisje, inventar ekonomik,etj).

Cfare rreziqesh mbulohen?

Shoqerite e sigurimit ju dëmshpërblejne për humbjen, dëmtimin ose shkatërrimin e pasurisë së siguruar. Në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e: Zjarrit, rrufesë, shpërthimit, përplasjes ose rënies së një avioni, pjesëve ose ngarkesës së tij, përpjekjeve për shuarjen e zjarrit, prishjeve ose lëvizjeve në lidhje me çdonjërën prej ngjarjeve të mësipërme, tërmetit, përmbytjes, stuhisë, thyerjes së xhamave, akteve terroriste, grevave, trazirave civile, vjedhjes etj.

 

Sigurimi i Prones