Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Mars 2021

 Tregu sigurimeve        

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Mars 2021

  • Në periudhën janar-mars 2021 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 11.99%, krahasuar me janar-mars 2020. Vëllimi i primeve të shkruara bruto është rritur me 430,611 mijë lekë duke arritur shifrën 4,020,535 mijë lekë.
  • Numri i kontratave arriti në 201,178 duke shënuar një ulje me 16.35% krahasuar me janar-mars 2020.
  • Vëllimi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës kapi shifrën 3,744,673 mijë lekë. Duke shënuar një rritje në masën 12.66% krahasuar me janar-mars 2020.
  • Numri i kontratave në sigurimin e Jo-Jetës kapi shifrën 182,380 duke shënuar një ulje në masën 15.86% krahasuar me janar-mars 2020.
  • Gjatë janar-mars 2021, janë paguar gjithsej 2,078,002 mijë lekë dëme ose 8,49% më pak se gjatë periudhës janar-mars 2020.
  • Numri i dëmeve të paguara në janar-mars 2021 është ulur me 1,377 dhe arriti shifrën 12,360 nga të cilat 11,741 dëme janë paguar nga shoqëritë e sigurimit të Jo-Jetës.

 

Kliko KETU