Sigurimi i shëndetit në udhëtim | Intervistë

Sigurimi i shëndetit në udhëtim | Intervistë

Kur planifikoni të udhëtoni, mendoni nëse keni edhe sigurimin e duhur shëndetësor!
Ky sigurim ofrohet nga kompanitë e sigurimit, për të mbuluar shpenzimet shëndetësore në rast aksidenti apo sëmundje të papritur!
Për situata të paparashikuara shëndetësore, duhen paguar shuma marramendëse për t’u rikuperuar!
Askujt mos i ndodhtë por nëse diçka shkon jo mirë gjatë pushimeve tuaja, lëruani kompanive të sigurimit të mbulojnë faturat tuaja të shpenzimeve mjeksore.
Për më shumë detaje, linku

Edukimi i Konsumatorit