Pesha e bujqësisë në ekonomi po bie

Pesha e bujqësisë në ekonomi po bie

Pesha e bujqësisë në Prodhimin e Brendshëm Bruto është në rënie prej katër vitesh me radhë. Sipas të dhënave nga INSTAT, në vitin 2018, kontributi i bujqësisë në Prodhimin e Brendshëm Bruto zbriti në 21.08%. Ky është niveli më i ulët që prej vitit 2011.

Megjithëse bujqësia është ndër sektorët ku politika është mburrur më shpesh për arritje në vitet e fundit, fakt është se ajo po rritet me ritme më të ulëta se pjesa tjetër e ekonomisë. Ky sektor vuan nga parcelizimi, konkurrueshmëria e ulët dhe probleme të thella strukturore, që e bëjnë të vështirë mbështetjen me financime. Zhvillimi i bujqësisë është tentuar të nxitet me skema vjetore mbështetjeje, por që, po të shohim rritjen e sektorit në vitet e fundit, nuk kanë dhënë rezultate shumë të kënaqshme.

Për vitin 2020, i gjithë buxheti i alokuar për bujqësinë dhe zhvillimin rural ishte 10.8 miliardë lekë (mbështetur në aktin normativ të muajit korrik). Nga këto, 6.6 miliardë lekë ishin investime, ndërsa mbështetja direkte për prodhuesit arriti në afërsisht 4 miliardë lekë.

Sipas projektbuxhetit 2021, buxheti për bujqësinë do të arrijë rreth 13 miliardë lekë, nga të cilat 7.6 miliardë lekë do të jenë investime dhe 5.2 miliardë lekë mbështetje direkte. Vitin e ardhshëm pritet që shpenzimet për bujqësinë ndaj totalit të shpenzimeve buxhetore të rriten në 3.8%, nga 3.2% që parashikohen në buxhetin e vitit 2020.

Vitin e ardhshëm, buxheti i bujqësisë do të përbëjë 2.21% të shpenzimeve buxhetore. Nëse do të realizohet, ky do të jetë shpenzimi më i lartë buxhetor për bujqësinë që nga viti 2016. Megjithatë, shifrat nuk janë mbresëlënëse, po të kemi parasysh se buxheti shpenzon pak më shumë se 100 milionë euro për një sektor që kontribuon me mbi 3.5 miliardë euro në vit në prodhimin kombëtar.

BURIMI: INSTAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *