Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat: Veprimi për ndryshimin e klimës është çelësi për reduktimin e rrezikut nga katastrofat

Sot është Dita Ndërkombëtare e Kombevee të Bashkuara për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat. Nicolas Jeanmart, kreu i sigurimeve personale dhe të përgjithshme në Insurance Europe, duke pasur parasysh ndikimin e rëndësishëm që ka tashmë ndryshimi i klimës dhe fakti që ky ndikim pritet të rritet edhe më shumë në të ardhmen:

 

“Trajtimi i sfidave të paraqitura nga ndryshimet klimatike është jetik për reduktimin e rrezikut të katastrofave, pasi ndryshimi i klimës rezulton në katastrofa natyrore më të shpeshta dhe më të rënda. Dhe, siguruesit kanë një rol kyç për të luajtur. Kjo përfshin jo vetëm mbrojtjen financiare që ne ofrojmë, por edhe nxitjen e klientëve për të reduktuar ekspozimet e tyre ndaj rrezikut dhe ndihmën e autoriteteve në modelimin e rreziqeve me të cilat përballen komunitetet e tyre. Siguruesit gjithashtu kontribuojnë gjithnjë e më shumë duke reduktuar gjurmët e tyre të karbonit.”

 

“Megjithatë, politikëbërësit duhet gjithashtu të rrisin përpjekjet e tyre. Kjo do të thotë, në veçanti, mbajtja sa më afër që të jetë e mundur me marrëveshjen e Parisit për reduktimin e emetimeve të gazeve serrë, të arritur gjatë COP 21. Në të njëjtën kohë, kërkohet veprim i rëndësishëm i politikëbërësve për të përshtatur shoqëritë tona me një klimë tashmë në ndryshim, për shembull. nëpërmjet planifikimit më të mirë të përdorimit të tokës dhe kodeve adekuate të ndërtimit. Një veprim i tillë për përshtatjen është i nevojshëm urgjentisht në të gjitha nivelet: lokal, kombëtar, evropian dhe global.

 

Siguroni asetet tuaja me vlerë nga katastrofat naryrore!  

Burimi: Insurance Europe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *