10 arsye pse shëndeti dhe siguria e punonjësve janë të rëndësishme për biznesin tuaj.

 

Çfarë është shëndeti dhe siguria në vendin e punës?

Shëndeti dhe siguria në vendin e punës ka të bëjë me menaxhimin e arsyeshëm të rreziqeve për të mbrojtur punëtorët dhe biznesin tuaj. Menaxhimi i mirë i shëndetit dhe sigurisë karakterizohet nga udhëheqja e fortë që përfshin menaxherët, punëtorët, furnitorët, kontraktorët dhe klientët tuaj. Në një kontekst global, shëndeti dhe siguria janë gjithashtu një pjesë thelbësore e lëvizjes drejt zhvillimit të qëndrueshëm.

 

Pse është e rëndësishme?

Është mirë të njihni përfitimet, kështu që ne kemi renditur 10 arsye pse shëndeti dhe siguria janë të rëndësishme.

 

 1. Është moralisht e drejtë të siguroheni që punëtorët tuaj të kthehen në shtëpi të sigurt dhe të shëndetshëm në fund të çdo dite pune.

 

 

 1. Duke mbrojtur punëtorët tuaj, ju reduktoni mungesat, duke siguruar që vendi juaj i punës të jetë më efikas dhe produktiv.

 

 1. Hulumtimet tregojnë se punëtorët janë më produktivë në vendet e punës që janë të siguruar.

 

 

 1. Reduktimi i kohës së ndërprerjes së shkaktuar nga sëmundjet dhe aksidentet do të thotë më pak ndërprerje – dhe kursen paratë e biznesit tuaj.

 

 1. Në disa vende, legjislacioni për shëndetin dhe sigurinë është ligj penal dhe ju jeni ligjërisht të detyruar ta zbatoni atë. Shkeljet ligjore mund të rezultojnë në ndjekje penale, gjoba dhe madje edhe burgim të drejtuesve të lartë.

 

 

 1. Për të tërhequr investitorë dhe partneritete, mund t’ju duhet të demonstroni përkushtimin tuaj ndaj qëndrueshmërisë dhe përgjegjësisë sociale të korporatës, e cila do të përfshijë mënyrën se si i mbroni punëtorët tuaj.

 

 1. Gjithnjë e më shumë, klientët duan të blejnë produkte dhe shërbime që prodhohen në mënyrë etike – kështu që ju gjithashtu duhet të mendoni për praktikat e punës në të gjithë zinxhirin tuaj të furnizimit dhe të merreni vetëm me furnizues etikë që mbrojnë fuqinë e tyre punëtore.

 

 

 1. Gjithnjë e më shumë, gjuetarët e punës kërkojnë role me punëdhënësit që ndajnë vlerat e tyre, kështu që pa përgjegjësi të fortë korporative dhe praktika të qëndrueshmërisë mund të luftoni për të tërhequr ose mbajtur punonjësit më të mirë.

 

 1. Punonjësit e siguruar janë një burim avantazhi konkurrues: Ju ndërtoni besim dhe reputacionin për kompaninë tuaj, ndërsa performanca e dobët e shëndetit dhe sigurisë do të ndikojë drejtpërdrejt në humbje të tregtisë apo edhe në mbyllje të biznesit.

 

 1. Shëndeti dhe siguria e mirë në punë siguron përfitime afatgjata për ju, biznesin tuaj dhe komunitetin e gjerë.

 

Po cilat janë sigurimet e duhura dhe çfarë përfshijnë?

 

Sigurim nga aksidentet

Mund të ndodheni kudo, gjatë ushtrimit të profesionit, në udhëtim biznesi apo turistik, një aksident i papritur apo një sëmundje e menjëhershe dhe emergjente mund t’ju gjente të papërgatitur ekonomikisht ndaj e komandojmë sigurimin nga aksidentet.

 

 • mbulon paaftësinë e përkohshme, paaftësinë e përhershme ose humbjen e jetës të siguruarit të shkaktuar nga aksidente të ndryshme qe mund te ndodhin gjatë ushtrimit të veprimtarisë profesionale ose jashtë saj.
 • aksidente si helmimi, mbytja, ngrirja, sforcimet fizike etj.
 • humbje jete apo paaftësi totale të përhershme.

 

Sigurimi i shëndetit

Sigurimi privat i shëndetit është një mundësi për mbulimin 100% të kostove financiare që mund t’i duhet të përballojë çdo punonjës në rast se pëson një aksident apo sëmundje të papritur.

 

Sigurimi privat i shëndetit mbulon:

 

 • check-up vjetor rutinë
 • trajtime mjekësore në rast sëmundje ose aksidenti
 • kontrolle diagnostikuese
 • kimioterapi dhe radioterapi
 • medikamente të rekomanduara nga mjeku
 • shërbimi i ambulancës në rrugë

 

Sigurimi i jetës me kursim

Është një kombinim i sigurimit të jetës së punëmarrësit me një investim, një depozitë kursimi nga ana e punëdhënësit.

 

 • Depozitë kursimi për punonjësin ku kontributet paguhen nga punëdhënësi.
 • Nëse punonjësi qëndron në punë gjatë gjithë periudhës së rënë dakord në fund të periudhës ai përfiton të gjithë vlerën e kontribuar në vite nga punëdhënësi. Në të kundërt, punëdhënësi përfiton shumës e depozituar sipas specifikimeve të kontratës të cilën mund ta përdorë për punonjës të tjerë sipas interesave të biznesit.
 • Sipas ligjit Nr të ligjit 10 364, datë 16.12.2010 “Për tatimin mbi të ardhurat”, shpenzimet e sigurimit të jetës dhe shëndetit të konsiderohen si shpenzime të zbritshme.

 

Vlersoni rreziqet tuaja! Siguroni asetet tuaja me vlerë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *