COP27: Siguruesit dhe risiguruesit evropianë riafirmojnë përkushtimin ndaj synimeve ndërkombëtare të klimës

Siguruesit dhe risiguruesit evropianë dëshirojnë të përsërisin gatishmërinë e tyre për të vazhduar të luajnë rolin e tyre të rëndësishëm në zbutjen dhe përshtatjen e ndryshimeve klimatike në mbështetje të qëllimeve të Marrëveshjes së Parisit të OKB-së dhe Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane.

 

Ndryshimet klimatike kanë qenë një prioritet kyç për industrinë e (ri)sigurimeve për dekada. Industria jonë ka një rol të shumëanshëm si për të kontribuar në kufizimin e ndryshimeve klimatike dhe për të ndihmuar qytetarët dhe shoqëritë të merren me efektet e tij. Kjo përfshin ofrimin e mbrojtjes financiare kundër rreziqeve të katastrofave natyrore, si dhe ndarjen e ekspertizës së menaxhimit të rrezikut me qeveritë dhe klientët për të ndihmuar në uljen dhe parandalimin e rreziqeve. Si investitorët më të mëdhenj institucionalë të Evropës, me mbi 10 trilion euro aktive nën menaxhim, siguruesit luajnë një rol kyç në ndihmën për financimin e tranzicionit drejt qëndrueshmërisë.

 

Tani është më e qartë se kurrë se luftimi i ndryshimeve klimatike dhe ndërtimi i qëndrueshmërisë kërkon përpjekje urgjente dhe të vendosura. Në të vërtetë, raporti i fundit i OKB-së për Ndryshimet Klimatike në tetor 2022 theksoi edhe një herë se nevojitet më shumë ambicie, pasi përpjekjet aktuale do të rezultonin në një ngrohje prej 2.5 gradë Celsius deri në vitin 2100, gjë që është shumë larg objektivave të Marrëveshjes së Parisit. Industria e sigurimeve është e vendosur të luajë rolin e saj, por mund të bëjë një ndryshim të vërtetë vetëm nëse plotësohen disa kushte. Këto përfshijnë, veçanërisht, një peizazh rregullator që lehtëson kontributin e industrisë sonë në tranzicionin e gjelbër dhe një fokus të fortë, veçanërisht nga autoritetet publike, në parandalimin dhe përshtatjen. Sektori është i gatshëm të angazhohet me të gjitha palët e interesuara për të identifikuar se si këto kushte mund të përmbushen në mënyrën më efikase.

Burimi: Insurance Europe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *