Katër shtyllat e së ardhmes së sigurimeve

Alex Zukerman është Shefi i Strategjisë në Sapiens, duke fuqizuar siguruesit me platforma, zgjidhje dhe shërbime softuerike dixhitale.

Ekosistemi i sigurimeve po evoluon me shpejtësi dhe siguruesit nuk mund të mbështeten më në mënyra të vjetra të njohura ndërkohë që erërat mbizotëruese teknologjike dhe strategjike lëvizin rreth tyre. Ndërsa e tashmja jonë shpesh e turbullt hapet drejt një të ardhmeje më të ndritur, siguruesit duhet të përqafojnë teknologjinë përgjatë rrugëtimit të klientit nëse shpresojnë të sigurojnë besimin dhe besnikërinë e mbajtësve të policave të së nesërmes.

Por, si shumë industri ku dixhitalizimi ka zënë vend, teknologjia nuk duhet të miratohet për hir të teknologjisë. Thjesht përmirësimi në trendin më të fundit teknologjik nuk mjafton për të mbajtur një avantazh konkurrues.

Faktorë të tillë si shpërndarja, funksionimi, propozimi, rreziku dhe kapitali mund të nxisin potencialin e siguruesve për sukses në të ardhmen, ndërsa ata marrin në konsideratë strategjitë e tyre dixhitale.

Shpërndarja dhe Kanalte

Siguruesit që synojnë rritjen duhet të krijojnë mundësi të reja partneriteti për t’i ndihmuar ata të zhvillojnë oferta të reja dhe të manovrojnë në tregje të reja. Pra, si mund të përfitojnë nga fuqia e partneriteteve të tilla strategjike?

Merrni Hippo, një kompani insurtech që bashkëpunoi me ADT dhe Handdii për të përmirësuar shërbimet e sigurisë dhe riparimit të shtëpisë në dispozicion të policave. Gjithashtu, kompani si Microsoft dhe Salesforce kanë krijuar partneritete të ngjashme me platformat insurtech si Bold Penguin dhe Snapsheet për të ndërtuar aftësitë e tyre të softuerit të ekosistemit të sigurimit.

Me shfaqjen e partneriteteve të reja, aranzhimet e reja të shpërndarjes do të zbatohen gjithashtu, duke rezultuar në një udhëtim më intuitiv dhe pa fërkime të klientit. Për shembull, prodhuesit kryesorë të automjeteve si Ford dhe Tesla po krijojnë ofertat e tyre të brendshme të sigurimit të synuara drejtpërdrejt për blerësit e automjeteve të tyre. Volvo ka punuar krah për krah me Allianz për të ndërtuar një ekosistem sigurimi bashkëpunues. Duke shfrytëzuar bazat e tyre të mëdha, para-ekzistuese të klientëve, prodhuesit e automjeteve dhe siguruesit njësoj mund të zgjerojnë shtrirjen e tyre në kanale të reja dhe të përshtatin ofertat e sigurimit për të qenë në përputhje me llojet e automjeteve që prodhojnë, si dhe me etikën e tyre më të madhe të kompanisë

Rrezik-kthimi [i]i ndryshimit të sjelljes së konsumatorit

Konsumatorët global po bëhen gjithnjë e më të kënaqur me ndarjen e të dhënave të tyre, veçanërisht kur kjo do të thotë se ata mund të marrin zbritje. Kjo do të thotë që kompanitë e sigurimeve mund të mbështesin vendime individuale me të dhëna individuale të mbledhura nga pajisjet personale dhe platformat e tjera të lidhura. Ata gjithashtu do të fillojnë të përdorin teknologjinë e internetit  për të monitoruar klientët dhe për të dhënë paralajmërime për sjellje të rrezikshme.

Produktet e lidhura të sigurimit ofrojnë mbulim të personalizuar dhe menaxhim të rrezikut. Politikat e personalizuara janë të dobishme si për siguruesin ashtu edhe për të siguruarin; në veçanti, sigurimi pay-per-use mund të sigurojë vlerë të shtuar dhe kursime për klientët me një buxhet. Së bashku me një përvojë gjithnjë e më të personalizuar, sigurimet e lidhura gjithashtu mundësojnë vetë-shërbim, platforma përballë klientit, të cilat i lejojnë konsumatorët të marrin përgjegjësinë për proceset e tyre të lidhura me sigurimin pa pasur nevojë të ndërveprojnë me shërbimin ndaj klientit ose të humbin kohë duke kërkuar përgjigje.

Propozimi dhe produkti

Për të qëndruar të lidhur dhe konkurrues, kompanitë e sigurimeve duhet të zhvendosin fokusin tek zgjidhjet dhe jo tek produktet.

Asnjë klient nuk ka të njëjtat nevoja dhe zgjidhjet e sigurimit që u ofrohen duhet të pasqyrojnë rreziqet e tyre specifike. Në mënyrë që të sigurohet që mbrojtja kundër humbjes t’i përshtatet secilit klient, siguruesit duhet të përdorin teknologjinë më të fundit dhe të përdorin të dhënat dhe analitikën për të kuptuar më mirë nevojat e klientëve të tyre. Shfrytëzimi i të dhënave gjithashtu u jep siguruesve bazën për të ofruar shërbime sipas kërkesës për klientët e tyre – përvoja të hiperpersonalizuara ku platformat janë përshtatur për nevojat e klientëve në bazë të përdorimit.

Për disa sigurues, këto aftësi dixhitale mund të jenë paksa të paarritshme. Por ka shumë furnizues të teknologjisë që mund t’u mundësojnë siguruesve të cilëve u mungojnë këto aftësi të miratojnë politika më të përqendruara te klientët.

Operacioni dhe Teknologjia

Kur bëhet fjalë për rritjen e të ardhurave dhe optimizimin e marzhit, është thelbësore të përfitoni nga aftësitë kryesore. Për ta bërë këtë në mënyrë efektive, siguruesit duhet së pari të përcaktojnë aftësitë e tyre kryesore; vetëm atëherë duhet të vendoset teknologjia për të shkallëzuar këto aftësi thelbësore dhe për të krijuar vlerë për palët e interesuara.

Për krijimin e modeleve dixhitale të biznesit, ekzistojnë tre mundësi të reja që siguruesit duhet të përqafojnë:

  1. D2C përfshin shitjen e sigurimeve direkt te konsumatorët në internet.
  2. Po bëhet gjithnjë e më e zakonshme që josiguruesit të ndërtojnë biznese sigurimesh.Siç shihet në shembujt e mësipërm, disa prodhues makinash tani ofrojnë ose madje ndërtojnë politikat e tyre të sigurimit të automjeteve për të ofruar në lidhje me makinat që prodhojnë.
  3. Qasja e platformës/ekosistemeve përpiqet të integrojë sigurimin me shërbime të tjera më të mëdha në një platformë të centralizuar. Ai përfshin produkte dhe zgjidhje të palëve të treta, si dhe bashkëpunim me partnerë të shpërndarjes të fokusuar në segmente.

 

Burimi: Forbes

[i] Kompensimi rrezik-kthim është një parim investimi që tregon se sa më i lartë të jetë rreziku, aq më i lartë është shpërblimi i mundshëm. Për të llogaritur një shkëmbim të duhur rrezik-kthim, investitorët duhet të marrin në konsideratë shumë faktorë, duke përfshirë tolerancën e përgjithshme të rrezikut, potencialin për të zëvendësuar fondet e humbura dhe më shumë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *