Ja pse nuk është “taksë” por mbrojtje financiare/ Limitet e dëmshpërblimit që mbulon siguracioni i detyrueshëm i makinës

Aksidentet rrugore vijojnë të mbeten një problem serioz për Shqipërinë.

Çdo ditë dëgjojmë për disa disa aksidente, një pjesë e tyre fatkeqësisht edhe me viktima.

Në dhjetëmujorin e vitit 2022, janë regjistruar 968 aksidente rrugore, ndërsa numri i të aksidentuarve është 1.362 persona, raporton INSTAT.

Qarku më problematik mbetet Tirana me 42 aksidente rrugore gjatë muajit tetor. E ndjekur nga Gjirokastra me 9 dhe Durrësi me 8. Berati është qarku i vetëm që nuk ka regjistruar asnjë aksident rrugor gjatë tetorit 2022, raporton Policia e Shtetit.

PSE DUHET TË JEMI TË SIGURUAR GJATË GJITHË KOHËS

Një aksident, veç pasojave materiale apo fizike, ka edhe me kosto të larta financiare për përgjegjësin e aksidentit, gjë që e thellon edhe më shumë ngjarjen. Ndaj vazhdimisht kemi apeluar tek qytetarët që të bëjnë kujdes me qarkullimin në rrugë, duke respektuar normat e qarkullimit, duke vendosur rripin e sigurimit por në të njëjtën kohë të marrin masa për t’i paraprirë çdo rreziku potencial, duke kryer sigurimin e përgjegjësisë ndaj palëve të treta.

Sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta, ose TPL, na mbron duke ofruar garanci dhe pagesë financiare për çdo dëm që me mjetin tonë i shkaktojmë palëve të treta.

Kompanitë e Sigurimit nuk bëjnë gjë tjetër veçse ndihmojnë drejtuesin e automjetit shkaktar të dëmit të heqë këtë përgjegjësi nga vetja, duke i marrë përsipër mbulimin e dëmit të shkaktuar.

Në të kundërt, automatikisht shkaktari paguan nga xhepi çdo dëm që shkakton tek të tretët, që mund të jetë edhe qindra milionë lekë.

Në Shqipëri, rreth 23% e mjeteve të pasiguruara, dëmet prej tyre në rritje

Në Shqipëri është një numër i lartë i mjeteve të pasiguruara.

Sipas të dhënave nga DPSHTRR, në fund të vitit 2021 numri i automjeteve aktive ose të çregjistruara përkohësisht në Shqipëri, ishte rreth 741 mijë.

Mbështetur në të dhënat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për të njëjtin vit kompanitë e sigurimeve raportuan 568 mijë polica sigurimi të shitura në klasën e sigurimit motorik për përgjegjësitë e brendshme ndaj palëve të treta.

Nga raporti mes këtyre shifrave rezulton se më pak se 77% e mjeteve të regjistruara janë siguruar sipas kërkesave të ligjit për sigurimet e detyrueshme motorike.

23% e totalit, ose rreth 173 mijë mjete, rezultojnë të pasiguruara.

Shifra në vetvete është shumë e lartë dhe përfaqëson një vlerësim maksimal, pasi me shumë mundësi një pjesë e madhe e këtyre mjeteve nuk qarkullojnë rregullisht.

Si mund të flitet ende në vitin 2022 për automjete që lëvizin të pasiguruara? Ku është Policia e Shtetit, e cila ka detyrim të kontrollojë çdo automjet që të mos qarkullojë pa siguracionin e detyrueshëm?

Si mund të flitet për drejtues mjetesh që sigurojnë makinën nga frika e policit në rrugë dhe nuk sigurojnë shëndetin e tyre?

Madje edhe siguracionin e detyrueshëm të makinës, që shumë individë e konsiderojnë “taksë”, e bëjmë në fakt që ti “mbyllim sytë” policit në rrugë por harrojmë që ajo është një kontratë sigurimi, që mbulon përgjegjësinë e drejtuesit të mjetit ndaj palëve të treta, ato materiale dhe ato shëndetësore mbi të gjitha, që kushtojnë jo pak.

Ja limitet e dëmshpërblimit që mbulon Siguracioni TPL:

 1. Për dëme pasurore, me pasojë vdekjen, dëmtime shëndetësore dhe përkeqësime të shëndetit, të shkaktuara nga një aksident ose seri aksidentesh të ardhura nga një ngjarje sigurimi:
 • për autobusë dhe kamionë, përfshirë rimorkiot 150 000 000 lekë;
 • për mjete, që transportojnë lëndë të rrezikshme 200 000 000 lekë;
 • për mjete të tjera, përfshirë mjetet e paidentifikuara 50 000 000 lekë;
 1. Për dëme jopasurore, të shkaktuara nga një aksident ose seri aksidentesh, të ardhura nga një ngjarje sigurimi, si më poshtë:
 • dëmi moral dhe ekzistencial, nga vdekja apo paaftësia, e pjesshme e përhershme 1,000,000 lekë;
 • dëmi moral dhe ekzistencial, nga dëmtime të tjera 500 000 lekë;
 • dëmi moral, nga paaftësia totale, e përhershme 2 000 000 lekë;
 • dëmi ekzistencial, nga paaftësia totale e përhershme 1 500 000 lekë;
 • dëmi biologjik nga vdekja apo paaftësia totale e përhershme 1 000 000 lekë;
 1. kufiri minimal i përgjegjësisë për çdo person të dëmtuar në një ngjarje të sigurimit, 20 000 000 lekë;
 2. për dëme, të lidhura me dëmtimin apo shkatërrimin e pronës, nga një ngjarje:

– për autobusë dhe kamionë, përfshirë rimorkiot 15 000 000 lekë;

– për mjete, që transportojnë lëndë të rrezikshme 20 000 000 lekë;

– për mjete të tjera, përfshirë mjetet e paidentifikuara 10 000 000 lekë.

Kujdes! Mos udhëtoni nëse automjeti juaj nuk ka siguracionin e nevojshëm pasi pasojat finanaciare mund të jenë tepër të larta dhe mund të çojnë në rrënim ekonomik për gjithësecilin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *