Vetëm 5 minuta dhe shtëpija jote mund të bëhet hi.

Sa shpejt përhapet zjarri në ndërtesë?

Zjarri është diçka që nuk duhet nënvlerësuar kurrë, veçanërisht kur ka të bëjë me ndërtesa dhe struktura. Është thelbësore të kuptohet se sa shpejt përhapet zjarri në një ndërtesë, pavarësisht nga madhësia.
Njohja se si një zjarr përhapet nga një kat në tjetrin dhe si të parandalohet përhapja mund të ndihmojë në shpëtimin e jetëve, minimizimin e dëmeve dhe kursimin e parave.

30 sekonda. Duhen të gjitha 30 sekonda që një zjarr i menaxhueshëm të kthehet në diçka që është e rrezikshme dhe e shpejtë. Materialet sintetike, druri, muret dhe faktorë të tjerë të panumërt mund të përshpejtojnë përhapjen, duke i dhënë edhe më pak kohë për të ndaluar zjarrin përpara se të përhapet.
Pas rreth një minute, tymi – shkaku më i madh i vdekjeve nga zjarri – fillon të mbushë dhomën, duke u përhapur aq shpejt sa flakët.
Duhen mesatarisht rreth pesë minuta që një shtëpi e tërë të përfshihet plotësisht. Ndërtesat tregtare, megjithatë, mund të zgjasin pak më shumë, për shkak të madhësisë së tyre.

ÇFARË ËSHTË SIGURIMI NGA ZJARRI?

Ky sigurim mbulon të siguruarin nga humbjet ose dëmtimet e zjarrit nga një numër burimesh.

Këto përfshijnë zjarre të shkaktuara nga:

• Energjia elektrike: të tilla si instalimet elektrike të gabuara apo mbinxehja e kabllove të përçimit të elektricitetit);
• Shpërthimet e gazit (lirimi i gominave të tubacioneve si pasojë e mbingrohjes dhe rrjedhja e tyre);
• Zjarri i shkaktuar nga rrufeja që bie direkt mbi objekt, zjarri si pasojë e rënies së mjeteve fluturuese mbi pronë apo ngarkesave të rëna nga ky mjet;
• Zjarri i ardhur nga fqinji.

A kam nevojë për sigurimin nga zjarri?

Shtëpia juaj është një nga investimet më të rëndësishme, dhe sigurimi i shtëpisë (duke përfshirë sigurimin nga zjarri) ju mbron nga një shkatërrim financiar.
Nëse ju keni një kredi, juve do t’ju kërkohet automatikisht që të blini sigurimin e shtëpisë, por është një ide e mirë që ta keni atë edhe nëse nuk keni një kredi të tillë.
Nëse ju nuk keni mundësi që të mbuloni kostot e rindërimit të shtëpisë tuaj dhe zëvendësimin e humbjes së tyre nga vet xhepi juaj, sigurimi i shtëpisë është një domosdoshmëri. Vetëm sigurohuni që polica juaj e sigurimit të përfshijë edhe sigurimin nga zjarri.

Sigurimin e Sotëm mos e lër për Nesër!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *