Kërcënimi i ndryshimeve klimatike/ Nis partneriteti publik-privat për zhvillimin e skemës së sigurimit të bujqësisë në Uzbekistan

The Insurance Development Forum (IDF), UNDP, qeveria gjermane dhe qeveria e Uzbekistanit kanë nisur një projekt prej 1.9 milionë eurosh për të zhvilluar dhe zbatuar një skemë të sigurimit bujqësor si mbrojtje nga ndryshimet klimatike të fermerëve vendas.

 

Bujqësia luan një rol vendimtar në ekonominë e Uzbekistanit, duke zënë rreth 25% të GDP-së kombëtare. Por ndryshimet klimatike dhe fatkeqësive natyrore e bëjnë shumë të rrezikuar këtë sektor.

 

Zgjidhja e sigurimit e zhvilluar sipas Marrëveshjes Trepalëshe pritet të përfitojë fillimisht 16,910 fermerë dhe familjet e tyre duke futur një skemë efektive dhe gjithëpërfshirëse që u jep fermerëve të vegjël akses në sigurime dhe si e tillë rrit elasticitetin e tyre ndaj ndryshimeve klimatike.

 

Alisher Shukurov, zëvendësministër i Bujqësisë në Republikën e Uzbekistanit, u shpreh:

 

“UNDP është një partner i besuar i Ministrisë së Bujqësisë së Uzbekistanit në luftimin e rreziqeve klimatike në bujqësi dhe ndërtimin e qëndrueshmërisë së fermerëve dhe pronarëve të vegjël. Prandaj, ne besojmë se nisma e re aktuale e përbashkët do të transformojë tregun e sigurimeve bujqësore në vend dhe do të mbështesë përpjekjet tona për përshtatjen dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike agroushqimore.”

 

Partnerët e projektit do të zhvillojnë një zgjidhje të bazuar në dëmshpërblim që do të kompensojë në bazë të humbjes reale të të korrave, të vlerësuar nga rregulluesit e humbjeve që do të trajnohen gjatë projektit. Kjo qasje lehtëson ndërveprimin e drejtpërdrejtë me fermerët, duke nxitur zhvillimin e tregjeve lokale të sigurimeve dhe transferimin e njohurive në lidhje me rreziqet dhe të korrat.

 

Gjatë vitit fillestar të projektit, ekipi do të kryejë një pilot të produkteve të sigurimit në Fergana, Namangan dhe rajonin Andijan.

Në vitin e dytë të zbatimit, projekti planifikon të zgjerojë mbulimin duke përfshirë lloje shtesë të frutave dhe/ose perimeve.

 

Për të rritur aftësinë e fermerëve të vegjël për t’i bërë ballë ndikimeve të ndryshimeve klimatike, anëtarët e IDF-së Europa Re dhe Swiss Re po bashkëpunojnë me dy kompani lokale sigurimesh, Uzagrosugurta dhe Semurg, për të punuar së bashku për të zhvilluar një produkt sigurimi bujqësor për fermerët uzbekë.

 

Ministria e Bujqësisë së Uzbekistanit do të bashkëpunojë ngushtë në projektin e mbështetur nga zyra e PNUD-it në vend. Fondi i Zgjidhjeve InsuResilience (ISF) bashkëfinancon zbatimin e projektit dhe në këtë mënyrë ndihmon për të përshpejtuar rritjen dhe për të mundësuar shtrirjen e mundshme në të gjithë vendin.

 

Zv/Përfaqësuesi i Përhershëm i UNDP-së në Uzbekistan, Anas Fayyad Quarman, tha:

 

“Përballë përshpejtimit të rreziqeve klimatike dhe fatkeqësive natyrore në mbarë botën dhe në Uzbekistan, projekti i ardhshëm do të ndihmojë në ndërtimin e elasticitetit të fermerëve dhe pronarëve të vegjël në vend. Për këtë qëllim, projekti lehtëson dhe promovon një proces vendimmarrjeje të informuar për rreziqet në sektorin e bujqësisë për fermerët dhe Qeverinë, duke rritur njohuritë dhe kapacitetin e tyre në bashkëpunim me anëtarët e industrisë ndërkombëtare. Më tej, do të kontribuojë në forcimin e sigurisë kombëtare të ushqimit dhe do të rrisë qëndrueshmërinë e komuniteteve rurale ndaj rreziqeve klimatike dhe do të përshpejtojë arritjen e SDG-ve në vend”.

 

 

Nadica Jovanovska Boshkovska, Kryeshefe e Projektit, “Europa RE”, do të theksonte:

 

“Duke lehtësuar transferimin e njohurive lokale dhe duke vendosur marrëdhënie të drejtpërdrejta me përfituesit, ne jemi në gjendje të krijojmë produkte sigurimi që jo vetëm janë më të rëndësishme, por kanë ndikim real në jetën e fermerëve të shkallës së vogël në Uzbekistan.”

 

E vendosur brenda kornizës së skemës trepalëshe me ndikim dhe bashkëpunues, kjo nismë rezonon edhe përtej fushave të Uzbekistanit. Duke mbështetur fermerët e ekspozuar ndaj klimës, ajo jo vetëm që kultivon elasticitetin, por ngre komunitete të tëra. Projekti nënvizon rolin e rëndësishëm të partneritetit publik-privat në nxitjen e ndikimit dhe mbylljen e hendekut të mbrojtjes në mbarë botën. Dëshiroj të falënderoj kontributet e anëtarëve tanë të IDF nga industria, UNDP dhe BMZ/ISF, angazhimi dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm i të cilëve kanë qenë thelbësore në sjelljen e këtij vizioni”, u shpreh Ivo Menzinger, Bashkë-Kryetar i Grupit të Punës për Zgjidhjet Sovrane dhe Humanitare të IDF dhe Drejtor i Evropës, Lindjes së Mesme dhe Afrikës dhe Drejtor Menaxhues i Zgjidhjeve të Sektorit Publik në “Swiss Re”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *