Sigurimi nga tërmeti/ A ja vlen?

Në një botë ku aktivitetet sizmike përbëjnë një kërcënim të vazhdueshëm për pasuritë tona, çështja nëse sigurimi nga tërmetet është një investim i kujdesshëm duket i madh.

Shqipëria, e vendosur brenda një rajoni të prirur ndaj tërmeteve, ka përjetuar pjesën e saj të ngjarjeve sizmike, duke nxitur individët dhe bizneset të mendojnë për domosdoshmërinë e mbrojtjes së pronave të tyre kundër fatkeqësive të tilla natyrore.

Ndërsa pasiguritë për të ardhmen vazhdojnë, debati rreth sigurimit të tërmeteve intensifikohet, peshimi i kostove kundrejt përfitimeve të mundshme bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm.

Kuptimi i rreziqeve

Shqipëria, e vendosur përgjatë vijave të thyerjes aktive, përballet me një rrezik të shtuar të tërmeteve. Lëkundjet shkatërruese që kanë tronditur infrastrukturën dhe mjetet e jetesës së vendit ndër vite shërbejnë si një kujtesë e fortë e forcës së paparashikueshme të natyrës. Nga shtëpitë e dëmtuara deri te infrastruktura e shkatërruar, pasojat e një tërmeti mund të lënë një gjurmë shkatërrimi, duke çuar në barra financiare që mund të duhen vite për t’u kapërcyer.

Roli i Sigurimit të Tërmeteve

sigurimi nga termetiSigurimi ndaj tërmeteve shërben si një rrjet sigurie financiare në vazhdën e trazirave sizmike. Ndryshe nga sigurimi standard i pronarëve të shtëpive, i cili zakonisht përjashton dëmet e lidhura me tërmetet, ky mbulim i specializuar ndërhyn për të lehtësuar ndikimin financiar të dëmtimit strukturor, humbjes së pronës dhe shpenzimeve të lidhura që rezultojnë nga tërmetet.

Faktorët për t’u marrë parasysh

Disa faktorë duhet të ndikojnë në procesin e vendimmarrjes kur mendohet për sigurimin e tërmeteve:

Vlera e pronës dhe ndërtimi: Vlera e pronës dhe materialeve të saj ndërtimore mund të ndikojë në koston e mundshme të dëmtimit të tërmetit dhe, më pas, në primet e sigurimit.

Kapaciteti financiar: Vlerësimi i aftësisë së dikujt për të mbuluar kostot e riparimit ose rindërtimit pa ndihmën e sigurimit është thelbësor. Sigurimi ndaj tërmeteve siguron një tampon financiar gjatë kohërave të provës.

 

Vendimi për të marrë sigurimin ndaj tërmeteve është në fund të fundit një vendim personal. Ndërsa disa mund ta perceptojnë atë si një shpenzim shtesë, të tjerë e shohin atë si një mburojë jetike kundër ngjarjeve katastrofike të paparashikuara.

Historia sizmike e Shqipërisë dhe rreziqet e qenësishme që lidhen me jetesën në zonat e rrezikuara nga tërmeti nënvizojnë rëndësinë e konsiderimit të sigurimit nga tërmeti si një masë mbrojtëse.

Ndërsa individët dhe komunitetet lundrojnë në pasiguritë e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, vlera e përgatitjes dhe elasticitetit nuk mund të mbivlerësohet.

Prioritizimi i masave të sigurisë dhe të kuptuarit e rreziqeve mbeten parësore në mbrojtjen e jetëve.

ÇFARË PËRFSHIN SIGURIMI I PRONËS:

 • Dëmshpërblim për pasurinë e paluajtshme
 • Dëmshpërblim për pasurinë e luajtshme
 • Shpenzimet për të mënjanuar/minimizuar dëmin
 • Shpenzimet e pastrimit

DËMET E MBULUARA:

 • Zjarr
 • Rrufe
 • Eksplozion
 • Rënia e objekteve fluturuese nga lart

Këtij sigurimi mund ti shtohet edhe mbulim nga rreziqe shtesë si:

 • Tërmeti
 • Breshëri
 • Përmbytja
 • Stuhia, etj.

 

Sot, afro 25 vjet nga liberalizimi i tregut, kompanitë e sigurimeve në Shqipëri ofrojnë produkte sigurimi njësoj si çdo kompani “simotër” në Evropë, ndërsa për të lehtësuar përditshmërinë e klientëve të tyre, mundësojnë edhe Sigurimin Online, që në rastin e Pronës kushton më pak se një kafe në ditë.

Siguroni pronën tuaj dhe jetoni të qetë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *