Drejtor Ekzekutiv  
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë Rruga e Kavajes, Nr.116, Tirane, Shqiperi
Tel./Faks +355 4 222 38 38
Faqja e Internetit www.insig.com.al
Posta Elektronike info@insig.com.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Vendim Nr. 03, dt. 08.06.2000

 

Drejtor Ekzekutiv Klaidi CITOZI
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital të huaj dhe vendas
Adresa e Selisë Rr “Komuna e Parisit”, Pall “LURA”, kati 2, Kutia Postare
Nr. 1714, Tiranë
Tel./Faks +355 4 258 254, +355 4 258 253
Faqja e Internetit www.sivig.al
Posta Elektronike kontakt@sivig.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Vendim Nr. 01, dt. 03.02.1999

 

Drejtor Ekzekutiv Avni PONARI
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
Adresa e Selisë Bul. “Zogu I”, Nr.1 , Kutia Postare Nr.2387, Tiranë
Tel./Faks +355 4 2233 308/ 253 407/408/

+355 4 2250 220

Faqja e Internetit www.sigal.com.al
Posta Elektronike info@uniqa.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Vendim Nr. 02, dt. 23.06.1999

 

Drejtor Ekzekutiv Dritan ÇELAJ
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë Rr. “Themistokli Gërmenji”, 3/1, Tiranë
Tel./Faks +355 4 230 506, +355 4 235088
Faqja e Internetit
www.atlantik.com.al
Posta Elektronike
info@atlantik.com.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Vendim Nr. 5, dt. 13.04.2001

 

Drejtor Ekzekutiv Fitnete SULAJ 
Fusha e Aktivitetit Sigurime Jo-Jetë
Lloji i Pronësisë Shoqeri me kapital vendas dhe te huaj
Adresa e Selisë Rr. Ismail Qemali, Ndërtesa Samos Tower, kati 2, P.O. Box
8292, Tiranë
Tel./Faks +355 42 270576/577
Faqja e Internetit www.intersig.al
Posta Elektronike info@intersig.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Vendim Nr. 6, dt. 13.09.2001

 

Drejtor Ekzekutiv Muharrem BARDHOCI
Fusha e Aktivitetit Sigurime Jo-Jetë
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë Rr. “Barrikadave”, Pallati Albsig, Tiranë, 1001
Tel./Faks +355 42 254 770/664
Faqja e Internetit www.albsig.al
Posta Elektronike info@albsig.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Vendim 10, dt. 19.07.2004

 

Drejtor Ekzekutiv Xhevdet KOPANI
Fusha e Aktivitetit Sigurime Jo-Jetë
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë Rr “Papa Gjon Pali II”, vila Nr. 5, Tiranë
Tel./Faks +355 4 238 899/999, +355 4 223 841
Faqja e Internetit www.eurosig.al
Posta Elektronike info@eurosig.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Vendim Nr. 7, dt. 8.07.2004

 

Drejtor Ekzekutiv Edlir RUKA
Fusha e Aktivitetit Sigurime Jo-Jetë
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë Rr. “Donika Kastrioti”, Vila 9/1 (Rr. 4 Shkurti), Tirane
Tel./Faks +355 42 263 490/486
Faqja e Internetit www.ansig.al
Posta Elektronike info@ansig.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Vendim nr. 76, date 22.06.2012