Drejtor Ekzekutiv

Gezim Tola

Lloji i Pronësisë

Shoqëri me kapital vendas

Adresa e Selisë

Rruga e Kavajes, Nr.116, Tirane, Shqiperi

Tel./Faks

+355 4 222 38 38

Faqja e Internetit

www.insig.com.al

Posta Elektronike

info@insig.com.al

Dt. e fillimit të Aktivitetit

Vendim Nr. 03, dt. 08.06.2000
Drejtor Ekzekutiv

Klaidi CITOZI

Lloji i Pronësisë

Shoqëri me kapital të huaj dhe vendas

Adresa e Selisë

Rr “Komuna e Parisit”, Pall "LURA", kati 2, Kutia Postare Nr. 1714, Tiranë

Tel./Faks

+355 4 258 254, +355 4 258 253

Faqja e Internetit

www.sivig.al

Posta Elektronike

kontakt@sivig.al

Dt. e fillimit të Aktivitetit

Vendim Nr. 01, dt. 03.02.1999
Drejtor Ekzekutiv

Avni PONARI

Lloji i Pronësisë

Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj

Adresa e Selisë

Bul. “Zogu I”, Nr.1 , Kutia Postare Nr.2387, Tiranë

Tel./Faks

+355 4 2233 308/ 253 407/408/
+355 4 2250 220

Faqja e Internetit

www.sigal.com.al

Posta Elektronike

info@sigal.com.al

Dt. e fillimit të Aktivitetit

Vendim Nr. 02, dt. 23.06.1999
Drejtor Ekzekutiv

Dritan ÇELAJ

Lloji i Pronësisë

Shoqëri me kapital vendas

Adresa e Selisë

Rr. “Themistokli Gërmenji”, 3/1, Tiranë

Tel./Faks

+355 4 230 506, +355 4 235088

Faqja e Internetit

www.atlantik.com.al

Posta Elektronike

info@atlantik.com.al

Dt. e fillimit të Aktivitetit

Vendim Nr. 5, dt. 13.04.2001
Drejtor Ekzekutiv

Gentian SULA

Fusha e Aktivitetit

Sigurime Jo-Jetë

Lloji i Pronësisë

Shoqeri me kapital vendas dhe te huaj

Adresa e Selisë

Rr. Ismail Qemali, Ndërtesa Samos Tower, kati 2, P.O. Box 8292, Tiranë

Tel./Faks

+355 42 270576/577

Faqja e Internetit

www.intersig.al

Posta Elektronike

info@intersig.al

Dt. e fillimit të Aktivitetit

Vendim Nr. 6, dt. 13.09.2001
Drejtor Ekzekutiv

Muharrem BARDHOCI

Fusha e Aktivitetit

Sigurime Jo-Jetë

Lloji i Pronësisë

Shoqëri me kapital vendas

Adresa e Selisë

Rr. “Barrikadave”, Pallati Albsig, Tiranë, 1001

Tel./Faks

+355 42 254 770/664

Faqja e Internetit

www.albsi.al

Posta Elektronike

info@albsig.al

Dt. e fillimit të Aktivitetit

Vendim 10, dt. 19.07.2004
Drejtor Ekzekutiv

Xhevdet KOPANI

Fusha e Aktivitetit

Sigurime Jo-Jetë

Lloji i Pronësisë

Shoqëri me kapital vendas

Adresa e Selisë

Rr "Papa Gjon Pali II", vila Nr. 5, Tiranë

Tel./Faks

+355 4 238 899/999, +355 4 223 841

Faqja e Internetit

www.eurosig.al

Posta Elektronike

info@eurosig.al

Dt. e fillimit të Aktivitetit

Vendim Nr. 7, dt. 8.07.2004
Drejtor Ekzekutiv

Edlir RUKA

Fusha e Aktivitetit

Sigurime Jo-Jetë

Lloji i Pronësisë

Shoqëri me kapital vendas

Adresa e Selisë

Rr. "Donika Kastrioti", Vila 9/1 (Rr. 4 Shkurti), Tirane

Tel./Faks

+355 42 263 490/486

Faqja e Internetit

www.ansig.al

Posta Elektronike

info@ansig.al

Dt. e fillimit të Aktivitetit

Vendim nr. 76, date 22.06.2012