Mbulimet Natcat

Siguruesit dhe risiguruesit e Evropës kanë përvojë dekadash në mbulimin e humbjeve të shkaktuara nga rreziqet natyrore dhe duke ofruar këshilla efektive për menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësitë për politikëbërësit dhe qytetarët. Megjithatë, rolet dhe përgjegjësitë e tyre të sakta…