Ndërtimet, rreziku dhe sigurimet

Ndërtimet, rreziku dhe sigurimet

Ndërtues/zhvillues/ investitorë, si çdo biznes tjetër edhe ndërtimi ka risqet e veta. Investimi juaj është i ekspozuar në mënyrë permanente ndaj fenomeve të papritura dhe të paparashikuara, duke nisur me kushtet e motit, të papriturat e shtresave të nëntokës mbi…