Sigurimi i shëndetit në udhëtim | Intervistë

Sigurimi i shëndetit në udhëtim | Intervistë

Kur planifikoni të udhëtoni, mendoni nëse keni edhe sigurimin e duhur shëndetësor! Ky sigurim ofrohet nga kompanitë e sigurimit, për të mbuluar shpenzimet shëndetësore në rast aksidenti apo sëmundje të papritur! Për situata të paparashikuara shëndetësore, duhen paguar shuma marramendëse…