Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë

Rr. “Ibrahim Rugova”, Pall 21/4 Kati I II
Tiranë
Email: info@shoqatasiguruesve.al

Contacts

Secretary General
Mr. Edvin Libohova
Email: edvin.libohova@shoqatasiguruesve.al
Phone: 0682021978

Finance and Supporting Services
Mrs. Erta Cico
Email: erta.cico@shoqatasiguruesve.al
Phone: 0692060924