Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë

Rr. “Ibrahim Rugova”, Pall 21/4 Kati I II
Tiranë
Email: info@shoqatasiguruesve.al

Kontakte

Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë
Z. Edvin Libohova
Email: edvin.libohova@shoqatasiguruesve.al
Tel: 0682021978

Financa dhe Shërbimet Mbështetëse
Zj. Erta Cico
Email: erta.cico@shoqatasiguruesve.al
Tel: 0692060924