Sigurimet, tregu trefishoi mbulimin me rezerva në dekadën e fundit

AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren “Për regjistrin elektronik online të shitjeve të kontratave të sigurimit të detyrueshëm”

Hyn në fuqi Ligji nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”

Njoftim mbi zhvillimet e Asamblese se Insurance Europe

MJETET E VJETRA,DËME MË TË MËDHA NË AKSIDENTE EKSPERTËT: PRIMI DUHET TË JETË MË I LARTË SE AI I MJETEVE TE REJA!

Rriten pagesat e demeve edhe ne kushtet e pandemise COVID-19

Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë, në bashkëbisedim me studentët e universiteteve.