Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Mars 2021

             Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Mars 2021 Në periudhën janar-mars 2021 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 11.99%, krahasuar me janar-mars 2020. Vëllimi i primeve të shkruara bruto është rritur me 430,611 mijë lekë duke arritur shifrën 4,020,535 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 201,178 duke shënuar një ulje […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Shkurt 2021

Zhvillime kryesore •    Në periudhën janar-shkurt 2021 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 6.31%, krahasuar me janar-shkurt 2020. Vëllimi i primeve të shkruara bruto është rritur me 167,605 mijë lekë duke arritur shifrën 2,823,770 mijë lekë. •    Numri i kontratave arriti në 140,013 duke shënuar një ulje me 27.01% krahasuar me janar-shkurt 2020. […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar 2021

Zhvillime kryesore •    Në Janar 2021 tregu i sigurimeve ka patur një rritje prej 9.07%, krahasuar me vitin 2020. Vëllimi i primeve të shkruara bruto është rritur me 124,758 mijë lekë duke arritur shifrën 1,499,742 mijë lekë. •    Numri i kontratave arriti në 71,184 duke shënuar një ulje me 29.81% krahasuar me Janar 2020. •    […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë për Janar-Dhjetor 2020

Zhvillime kryesore •    Në vitin 2020 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 5.73%, krahasuar me vitin 2019. Vëllimi i primeve të shkruara bruto është ulur me 1,009,578 mijë lekë duke arritur shifrën 16,608,010 mijë lekë. •    Numri i kontratave arriti në 956,447 duke shënuar një ulje me 29.16% krahasuar me vitin 2019. •    […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Shkurt 2021

Zhvillime kryesore •    Në periudhën janar-shkurt 2021 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 6.31%, krahasuar me janar-shkurt 2020. Vëllimi i primeve të shkruara bruto është rritur me 167,605 mijë lekë duke arritur shifrën 2,823,770 mijë lekë. •    Numri i kontratave arriti në 140,013 duke shënuar një ulje me 27.01% krahasuar me janar-shkurt 2020. […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Nëntor 2020.

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve të jo-jetës per periudhen Janar-Nëntor 2020. Në periudhën janar-nëntor 2020 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 5.51%, krahasuar me janar-nëntor 2019. Vëllimi i primeve të shkruara bruto është ulur me 862,030 mijë lekë duke arritur shifrën 14,772,278 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 857,503 duke shënuar një […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Tetor 2020.

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve të jo-jetës Janar-Tetor 2020. Në janar-tetor 2020 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 5.43%, krahasuar me janar-tetor 2019. Vëllimi i primeve të shkruara bruto është ulur me 775,585 mijë lekë duke arritur shifrën 13,513,211 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 785,393 duke shënuar një ulje me […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve të jo-jetës Janar-Shtator 2020.

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve të jo-jetës Janar-Shtator 2020. Në janar-shtator 2020 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 6.54%, krahasuar me janar-shtator 2019. Vëllimi i primeve të shkruara bruto është ulur me 839,981 mijë lekë duke arritur shifrën 11,999,221 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 693,507 duke shënuar një ulje me […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Gusht 2020.

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Gusht 2020. Në janar – gusht 2020 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 6.48%. Volumi i primeve të shkruara bruto është ulur me 735,773 mijë lekë duke arritur shifrën 10,625,436 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 609,601 duke shënuar një ulje me 30.58 % krahasuar […]

Posted in Statistika | Leave a comment

Zhvillimet kryesore te tregut te sigurimeve jo-jete Janar-Korrik 2020

Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Korrik 2020. Zhvillime kryesore Në janar – korrik 2020 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 5.83%. Volumi i primeve të shkruara bruto është ulur me 570,288 mijë lekë duke arritur shifrën 9,219,740 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 524,347 duke shënuar një ulje me 27.82 […]

Posted in Statistika | Leave a comment