Sigurimi nga tërmeti/ A ja vlen?

Në një botë ku aktivitetet sizmike përbëjnë një kërcënim të vazhdueshëm për pasuritë tona, çështja nëse sigurimi nga tërmetet është një investim i kujdesshëm duket i madh. Shqipëria, e vendosur brenda një rajoni të prirur ndaj tërmeteve, ka përjetuar pjesën…